OPREMA NAJVIŠEG STANDARDA KVALITETA!

...U TOME JE RAZLIKA!

Dijagnostika
Gas analizatori
Klima stanice
Softver
Zanimljivosti
Cenovnik
Brošure i katalozi
Glas korisnika!!!
Linkovi
Kontakt
 
POGLEDAJTE I...
>> MODIS skener
>> MODIS osciloskop
>> MODIS osc. paljenja
>> MODIS komponent tester
>> MODIS multimetar
>> MODIS korisno...
>> MODIS komplet
>> MODIS dodatne opcije
 
DIJAGNOSTIČKI PROIZVODI:

Ethos

Solus

Solus Pro


SIA 3000 osciloskop

 
Osnovne karakteristike
Kompletna lista vozila

 


MODIS - NOVI INDUSTRIJSKI STANDARD U DIJAGNOSTICI

BRZ, SNAŽAN I JEDNOSTAVAN!!!

Uvodeći MODIS, "SUN" i "Snap-on" su postavili novi industrijski standard u dijagnostici automobila.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Dijagnostički skener
 • Komponent tester
 • Dvokanalni grafički digitalni multimetar
 • Četvorokanalni brzi digitalni osciloskop
 • Osciloskop za sve tipove paljenja
 • Troubleshooter softver - baza podataka
 • Snažan, brz i jednostavan
 • Dijagnostički sistem br. 1 u svetu!
 • Nagrađen prestižnom MOTOR "Top 20 tools" nagradom u Las Vegasu!

MODIS - SVE ŠTO VAM JE POTREBNO DANAS I SUTRA!

MODIS - Modularni dijagnostički informacioni sistem, robusnog dizajna, predstavlja novi industrijski standard u dijagnostici automobila. Objedinjuje: dijagnostički skener sa snažnom troubleshooter bazom podataka, četvorokanalni digitalni osciloskop (sa kapacitetom merenja sekundarnog paljenja - svih sistema), komponent tester i dvokanalni digitalni (grafički) multimetar, sa mnogim naprednim funkcijama koje nema nijedan drugi dijagnostički uređaj na svetu!

MODIS je ručni, prenosni dijagnostički sistem velikih mogućnosti, koji omogućava brzo i jednostavno otkrivanje i najsloženijih problema na najsavremenijim tipovima vozila.

Evo pregleda osnovnih funkcija MODIS-a:

DIJAGNOSTIČKI SKENER

Nijedan drugi dijagnostički skener nema mogućnosti i snagu koje vam nudi MODIS skener!

 • Očitava i briše kodove kvarova
 • Očitava žive parametre sa vozila kroz alfa-numerički ili grafički prikaz (16/8 kanala istovremeno)
 • Aktuator testovi
 • Ekspertske funkcije (prilagođenje, kodiranje itd...)
 • Velika baza podataka koja sadrži očekivane vrednosti parametara (vrednosti se odnose na pojedinačna vozila koja se testiraju, a ne kao uopštene vrednosti)
 • Velika baza sa simptomima kvarova na vozilima
 • Velika baza sa detaljno objašnjenim procedurama popravke vozila - po simptomima kvarova ili na osnovu očitanih kodova kvarova i parametara
 • Detaljno objašnjena funkcija svake komponente (senzora, davača...) na vozilu, procedura testiranja svake pojedinačne komponente, primeri dobrih talasnih oblika komponenti i automatski prelazak u test mod!
 • Finalne procedure - kodiranje ključeva i drugo (npr. kako pokrenuti vozilo uz pomoć žice...)
 • Snimanje filma sa parametrima u trajanju od 2.000 frejmova!
 • Mogućnost memorisanja snimljenih podataka vozila i pravljenje sopstvene baze podataka
 • Mogućnost prebacivanja i čuvanja podataka na PC računaru
 • Ekskluzivna PID trigering funkcija otkrivanja kvarova (odredite gornji i donji nivo signala svakog parametra i "pustite" MODIS da otkrije grešku...)
 • Više vam ne treba suvozač! Provozajte automobil, a nakon toga pregledajte sve snimljene parametre detaljno, kroz off-line mod!

>> pogledajte opširnije o dijagnostičkom skeneru...

DVOKANALNI GRAFIČKI DIGITALNI MULTIMETAR

 • Aktivni digitalni ili grafički prikaz dva kanala u multimetarskom modu
 • Prikaz - detekcija kratkih prekida i nepravilnosti u signalu (kao nijedan drugi multimetar)
 • Primenjena snaga laboratorijskog osciloskopa kroz vrlo jednostavnu aplikaciju
 • Automatsko podešavanje mernog opsega

  Precizno merenje:

 • naizmeničnih i jednosmernih napona
 • naizmeničnih i jednosmernih struja
 • dioda i kontinuiteta
 • otpora
 • RPM (broja obrtaja)
 • frekvencije
 • zatvorenosti platina
 • radnog ciklusa
 • pritiska
 • vakuuma
 • itd...

>> pogledajte opširnije o dvokanalnom grafičkom multimetru...

KOMPONENT TESTER

 • Najnoviji modul koji daje prikaz očekivanih vrednosti komponenti
 • prikazuje tipično dobre talasne oblike specifične komponente
 • automatski podešava MODIS za testiranje specifične komponente
 • daje objašnjenje o povezivanju komponente za testiranje
 • za svaku komponentu ima konfigurisano nekoliko tipova testiranja (naponski test, test otpornosti, test frekvencije, test talasnog oblika itd...)

>> pogledajte opširnije o komponent testeru...

ČETVOROKANALNI LABORATORIJSKI OSCILOSKOP

Najvažniji instrument u dijagnostici automobila

 • Četvorokanalni moćni osciloskop prikazuje do 4 kanala "živih" signala (6 miliona uzoraka u sekundi)
 • Prikazuje digitalne vrednosti zajedno sa talasnim oblikom signala i omogućava pregled napona u bilo kojoj selektovanoj tački na displeju
 • "Zamrzava" prikaz na ekranu
 • Snimljene oscilograme možete sačuvati u memoriji MODIS-a, možete praviti sopstvenu bazu podataka i sve oscilograme ponovo detaljno pregledati
 • Mogućnost uvećavanja (zumiranja) naizmenične (AC) komponente signala radi boljeg pregleda
 • Automatski podešava vertikalnu skalu
 • Automatska konfiguracija - dizajnirana da omogući korisniku da selektuje fabrički podešene ekrane radi testiranja performansi senzora, davača i električnih kola vozila (snimite sopstvenu konfiguraciju osciloskopa i sačuvajte je...)
 • Najvažnija alatka u dijagnostici automobila - štedi vreme i novac (ne morate više gubiti nepotrebno vreme na menjanje ispravnih komponenti na vozilima i ne morate imati "magacin" delova da biste popravili vozilo. Proverite ispravnost svih komponenti na vozilu uz pomoć snažnog osciloskopa!)
 • Snap-on osciloskop obavezna oprema svih severnoameričkih "VOLVO" servisa!

>> pogledajte opširnije o četvorokanalnom osciloskopu...

OSCILOSKOP PALJENJA

 • Osciloskop paljenja aktivno prikazuje potpuno stanje sistema paljenja
 • Paradni, raster, nametnuti i pojedinačni (5ms) prikaz paljenja
 • Konvencionalno, Wasted spark (dvovarnične bobine) i COP (direktni sistemi paljenja) paljenje (pomoću ekskluzivnih Snap-on COP adaptera)!
 • Analizom signala paljenja proverićete: bobinu, kablove, svećice, razvodnik paljenja, kompresiju, rad injektora, ventile, računar...

Paradni mod

 • Paradno paljenje cilindara u seriji kroz jedan kanal - za direktno i konvencionalno paljenje (5ms i 10ms)
 • Paradno paljenje cilindara u seriji kroz dva kanala - za Wasted spark sisteme (dvovarnične bobine) - 5ms i 10ms

Višestruki prikaz sekundarnog paljenja

 • Rasterska i "nametnuta" funkcija talasnog dijagrama - dijagnostika memorisanjem paljenja omogućava direktno poređenje signala paljenja svih cilindara i lako uočavanje razlike u signalima
 • Digitalni prikaz signala paljenja - prikaz probojnog napona, napona varnice i dužine trajanja varnice (otkrijte problematičan cilindar u nekoliko sekundi!)

Pojedinačni cilindar

 • Novi način prikazivanja - 5 milisekundi, prikazuje pojedinačne cilindre, zavisno od tipa paljenja
 • Auto-triger funkcija omogućava dosledan pregled talasnog oblika

>> pogledajte opširnije o osciloskopu paljenja...

 

 
 
Diag Auto Comm, Beograd, Bekerelova 1V, 011 2891 309, 063 206 264, 063 8980 237
  © Copyright 2006. Diag Auto Comm. All Rights Reserved. Design by Diag Auto Comm