OPREMA NAJVIŠEG STANDARDA KVALITETA!

...U TOME JE RAZLIKA!

Dijagnostika
Gas analizatori
Klima stanice
Softver
Zanimljivosti
Cenovnik
Brošure i katalozi
Glas korisnika!!!
Linkovi
Kontakt
 
DIJAGNOSTIČKI PROIZVODI:
>> MODIS
>> SOLUS
>> Ethos
>> SIA 3000 osciloskop
 
 
>> SCANGAS BROŠURA

 


SCANGAS - ručni, prenosni analizator izduvnih gasova

Sa ScanGas-om, u korak sa vremenom!

NOVO U NAŠOJ PONUDI!

Ručni, prenosni analizator izduvnih gasova, predviđen za testiranje 4 (CO, CO2, HC i O2) ili 5 (CO, CO2, HC, O2 i NOx) gasova. Namenjen za 3 vrste goriva - benzin, LPG i CNG! Pokazuje AFR (odnos vazduh/gorivo) i lambda! Sa ili bez printera!

Idealan za dijagnostiku automobila i servise koji ugrađuju plinske uređaje u automobile (podesite smešu i ne brinite za potrošnju automobila)! Veoma brza samokalibracija - 90 sekundi!

 


DIJAGNOSTIKA POMOĆU IZDUVNIH GASOVA

P: Koje su ključne dijagnostičke karakteristike?

O: Analizator omogućava pregled trenutnog stanja motora i funkcionisanja katalitičkog konvertora.

Testiranje izduvnih gasova treba da bude PRVI, a ne poslednji test.

Ukoliko ne snimite i ne analizirate rezultate sa analizatorom izduvnih gasova nećete imati kompletnu sliku o onome šta se dešava na vozilu. Bez analize izduvnih gasova nećete moći da sprovedete kompletnu i efektivnu dijagnostiku.

P: Zašto koristiti rucni, prenosni analizator?

O: Može biti korišten bilo gde.

Korišćenjem rotacionog preklopnika ćete brzo podesiti i lako koristiti analizator. Testiranje u vožnji će vam pomoći da identifikujete povremene probleme i testiranje azot-oksida (korišćenjem 5 gas modela).

Dizajniran je da radi sa približnim nivoom preciznosti kao analizatori koji se koriste na tehničkim pregledima. Idealan je za mobilne servisere.

P: Koji problemi na vozilu mogu imati efekta na izduvne gasove?

Odgovor:

- Bogata smeša
- Siromašna smeša
- Izostajanje paljenja
- Loša zaptivenost ventila
- Nekorektno vreme otvaranja ventila
- Nekorektno vreme paljenja
- Curenje u izduvnoj grani
- Problemi sa sekundarnim ubrizgavanjem vazduha

P: Šta gas analizator može da "kaže" tehnicaru:

Odgovor:

Očigledno:

- Bogata smeša
- Siromašna smeša
- Lambda = 1, perfektna smeša
- Kvar na katalizatoru
(Ne zaboravite - najčešći kvarovi katalizatora su izazvani bogatom smešom)

Manje očigledno:

- Nedostatak paljenja
- Nedostatak goriva (blokirani injektor)
- Curenje u izduvnoj grani
- Kvar na EGR sistemu
- Korišćenjem 5-gas analizatora određujete nivo azot-oksida

Čak i manje očigledno:

- Kvar na dihtungu glave motora
(Kada je detektovano prisustvo CO u vazdušnom otvoru ekspanzione
boce za vodu.)
- Problem sa startovanjem motora
(Visok nivo HC pri startovanju motora oznacava prisustvo goriva u izduvnoj grani!)

P: Šta je lambda?

O: Lambda označava dobru ili lošu smešu vazduha i goriva.

Optimalni odnos vazduha i goriva je 14,7:1 - Lambda = 1 (za benzin)

Očitavanje ispod 1 = bogata smeša, a iznad 1 = siromašna smeša.

Važno zbog perfektnog sagorevanja i smanjenja štetnih izduvnih gasova.

Neproduktivan katalizator - visok nivo CO!

P: Kakva bi trebala biti očitavanja?

Odgovor:

Ugljen-monoksid CO otprilike 0,5% ili manje
Ugljen-dioksid CO2 otprilike 14 - 15%
Kiseonik O2 otprilike 0,5 - 1%
Hidro-karbonati HC otprilike 100 ppm ili manje
Azot-oksidi NOx otprilike 100 - 200 ppm

(motor vruć, pri normalnom radu, sa katalizatorom)

NOx mogu jedino biti efektivno mereni sa vozilom pod opterećenjem, korišćenjem dinamometra ili testom u vožnji. Dinamometar je veoma skup i nije praktičan. Jedino pravi portabl gas analizator će omogućiti merenje NOx bez dinamometra.

Pažnja: Ove vrednosti mogu varirati zavisno od vozila do vozila. Očekujte mnogo više vrednosti CO i HC na vozilima bez katalizatora.

ZAŠTO SCANGAS PREPORUČUJEMO SERVISIMA ZA UGRADNJU PLINA U VOZILA?

ODGOVOR JE VRLO JEDNOSTAVAN - PO UGRADNJI PLINSKOG UREĐAJA, PODESITE SMEŠU VAZDUHA I PLINA NA ODNOS 15,6 : 1 (NA LERU I POD OPTEREĆENJEM) I VAŠE MUŠTERIJE ĆE BITI PREZADOVOLJNE POTROŠNJOM PLINA I SNAGOM MOTORA, NEĆETE IMATI REKLAMACIJA!!!

Servisima koji ugrađuju plinske uređaje preporučujemo i SIA3000 osciloskop koji, između ostalog, omogućava efikasno testiranje sekundarnog paljenja svih do sada poznatih tipova (klasično sa razvodnikom, dvovarnične bobine, direktne sisteme paljenja...). Sa SIA3000 ćete jednostavno ustanoviti neispravno paljenje (neispravne bobine, kablovi, razvodnici, svećice...), što pri radu motora na plinu može da pravi velike probleme, a pre svega eksplozije koje mogu da bukvalno "raznesu" usisnu granu i naprave veliku štetu na automobilu...

Pozovite nas i zakažite prezentaciju!

 

Diag Auto Comm, Beograd, Bekerelova 1V, 011 2891 309, 063 206 264, 063 8980 237
  © Copyright 2006. Diag Auto Comm. All Rights Reserved. Design by Diag Auto Comm